• EQLANÎYET û MANEWÎYET DI REHÊN DÎNDARÎYÊ DE

    Eleqeya însan bi dîn ve, him dîndarîtîya însan, ne mîna tarîfa ku mirov ji dîn û dîndarîtîyê fêm dike ye. Vê dawîyê derbarê {dînê bextewarî bexş} di peyva hinek dînlêkolîneran de behsa {eqlanîyet û manewîyet a di dîn de} berpêş bûye. Bi nasandinên ku ji eqlanîyet û manewîyetê deranîne û li anagora bingeh û usula fikrî ya xwe, geh netîceyek rast û geh jî yeke qabilê minaqeşê nîşan dane.

    Read More ...
haj 2018