• Îran tazîdara şehadeta Hezreta Fatimeya Zehra (s) ye

  Sibê sêşemê 20`ê meha Sibata sala 2018`an, 3`ê Cemadî ul-Saniya 1439`an a koça Heyvî, salvegera şehadeta hezreta Fatimeya Zehra (s), keça hêja ya pêxemberê Îslamê, hezretê Mihemedê Mistefa (S) û hevjîna Emîr el-Muminîn Hezretê Elî Ibnê Ebîtalib (s), îmamê yekem ê şîeyên cîhanê ye.

  Read More ...
 • PÊXEMBERÊ ME MUHEMMED (s.a.a)

  "Muhemmed, pêxemberê Xuda ye".

  "Bi heqîqet pêxemberek ji hewebi xwe ji hewe ra hat ku ewa hewe têxe zehmetê li wî giran tê; pir dilê wî bi hewe veye, ji mu’minan ra dil nerm û dilovan e".

  Read More ...
 • NIBÛWET

  Berîya kû em bikevin vê mijarê, daxwûyanîya vê nûktê pêwîstî ye kû gelo felsefa afirandina însanan çî ye? Gelo însan, heyîyek maddî ye û pes. Û ji bo kêfê hatîye avakirin û bi gîştî tû armanc ji bona cîhana heyîn tûnîne? Yan jî însan, ji bilî layê maddî, layê ruhî û manewîyê wî jî he ye kû ev laye jî mîna laye yê maddî di pêşveçûna tekamûlê de cîh girtîye?

  Read More ...
 • PÊXEMBERÊ ME MUHEMMED (s.a.a)

  "Bi heqîqet pêxemberek ji hewebi xwe ji hewe ra hat ku ewa hewe têxe zehmetê li wî giran tê; pir dilê wî bi hewe veye, ji mu’minan ra dil nerm û dilovan e".

  Read More ...
 • ÎMAMÊ DUWAZDEHEM

  Hezretî Mehdî, Muhemmedê lawê Hesenê Eskerî (silava xwedê lê be) ye. Kûnya wî Ebu-l Kasim e, yanî navê hezret jî navê kalê wî yê Pêxember ekrem (salata xweda li wî û malbata wî be) e û him kûnya wî kûnya wî ye. Dîya wî Nêrgiz xatun e. di nîvê meha şabana du sed û pêncî û pencê hîcrî de li bajarê Samara, hatîye dinyayê.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ YAZDEHEM

  Dîya wî jî Hûdeysê xatun e. roja îna heyştehemê meha rebî-us sanîya sala du sed û sî û duyê hîcrî de li Medîna minewwer hatîye dinyayê. Di roja îna heyştehemê meha rebî-ûl ewwela sala du sed û şêstan de di emrê bîst û heyşt salî de li bajarê Samara, jarî hat danê û gihîjte şehadetê.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ DEHEMÎN

  Hezretî Elî-ûn Neqî (silava xwedê lê be) lawê imam Muhemmed Cewad (silava xwedê lê be) e. dîya wî jî Semanê xatûn e.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ NEHEM

  Hezretî Muhemmed Cewad (silava xwedê lê be) lawikê Elîyê lawê Musa-r Riza (silava xwedê lê be) yê. Dîya wî Sebîkê xatun e.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ HEYŞTEM

  Hezretî Elîyê lawê Musa (silava xwedê lê be) ye. Dîya wî Necmê xatun e. roja înê yazdehemê zî-l qadê sala sed û çil û heyştê hîcrî, li Medîna minewwer hat dinyayê û di roja dawîya meha seferê, sala du sed û sisê ya û di emrê pêncî û pênc salî de bi jarîyê hate şehîd kirin.

  Read More ...
 • ÎMAM HEFTEHEMÎN

  Ew hezret roja yekşemê heftê meha seferê sala sed bîst û heytê hîcrî, li Ebwa yê kû cîhek e di navbeyna Mekkê û Medînê de hate dinyayê. Di roja bîst û penca meha recebê sala sed û heyştê û sê ya hîcrî, piştî çardeh salan kû di zîndana zilm û bêdada Harunê ebbasî de borand, di eynî wê zîndanê de di emrê pêncî û pênc salî de bi jarîdanê, gihîjt merteba bilinda şehadetê.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ ŞEŞÊM

  Hezretî Îmam Caferê Sadiq, (silava xwedê lê be) lawikê imam Muhemmedê Baqir(silava xwedê lê be) e. dîya wî Fatîma Ûmmû Ferwe ye. Roja înê, hivdehê rebî-ul ewwelê, di roja kû Pêxemberê ekrem tê de welidî bû, di sala heyştê û sê yê hîcrî gav avêtin dinyayê. Di roja bîst û pence meha şewalê sala sed û çil û heyşta hîcrî hat jarîdan[1] û gihîjt merteba bilind a şehadetê.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ PÊNCEM

  Hezretî Muhemmedê Baqir, (silava xwedê lê be) lawê imam Zeynilabidîn (silava xwedê lê be) e. dîya wî Fatîma keça imam Hesenê muçteba (silava xwedê lê be) ye. Ew di roja îna ewilê meha recebê yan jî roja dişemê sêyema meha seferê sala pêncî û heftê hîcrî li bajarê Medîna minewwer hate dinyayê. Di roja dişemê, heftê meha zî-l hîccê sala sed û çardeha hîcrî, hat jarîdan û şehîd ket.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ ÇAREM

  Hezretî Elîyê lawê Huseyn, Zeynilabidîn, (silava xwedê lê be) lawikê imam Huseyn e. (silava xwedê lê be) dîya wî şehrbanû keça Yezdgerdê patîşahê Îran bû.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ SÊYEM

  Imam Huseyn, (silava xwedê lê be) lawê Elîyê kur Ebu Talib (silava xwedê lê be) e. Dîya wî Fatîma Zehra, (silava xwedê lê be) keça Pêxemberê îslamê hezretî Muhemmed (salata xweda li wî û malbata wî be) e. Nevîyê Resûlê Xweda ye û xelîfê wî yê sêyem ê kû piştî brayê xwe imam Hesen, (silava xwedê lê be) pêşîvanê mirovan e.

  Read More ...
 • ÎMAMÊ DUYEM

  Îmam Hesen (silava xwedê lê be) lawê Elîyê lawê Ebu Talib (silava xwedê lê be) e. Dîya wî Fatîma Zehra, (silava xwedê lê be) keçika hêjaya Pêxemberê Îslamê hezretî Muhemmed (salata xweda li wî û malbata wî be) e. Û ew jî nevîyê Resûlê Xweda ye. Xelîfê duyemê wî ye û piştî Emîrê mominan, (silava xwedê lê be) ew e pêşîvanê gel.

  Read More ...
Taybetnameya Şehadetê Serdarên Îslamê Hec Qasim Suleymanî Û Ebu Mehdî el-Muhendis