• seadet (bextîyarî) û kemala (gîştin) însan di çi de ne?

  SEADET Û KEMALA ÎNSAN

  Bersiva kamila bi vê pirse, têkilîdarê bersivkirina bi du pirsên hîmî ye.

  Read More ...
 • Ev qurana ku ana di destê me de ye, kîja demê hate komkirin û tenzîm kirin?

  KOMKIRINA QURANÊ

  Di derbareyê komkirina quranê de sê ray hene: a) quran di dewrana Hezretî Pêxember sellellahu eleyhi we alihi bi xwe de û di bin kontrola wî de û bi rê nîşandana xweda hatîye kom kirinê.

  Read More ...
 • Çima Îblîs ji agir hatîye afirandinê?

  AFIRANDINA ÎBLÎS

  Xwedayê teala, hekîmê bi gîştî û mutleq e û tevên kirdarên wî li anagora esasê hîkmeta pir tijî ye. Ji ber vê yekê, temamê heyîyan li anagora esasê hîkmeta pir tijîya îlahî hatine afirandin.

  Read More ...
 • çima mezhebê şîîyan mezhebê herî qenc e?

  DELÎLA ÇÊTIRÎYA ŞÎÎTÎYÊ

  çima mezhebê şîîyan mezhebê herî qenc e? ez bi xwe jî peyrewanê mezhebê şîîyan im. Lê belê ez nizanim gelo qenctirî yên şîîtîyê ji wehabîyetê çi ne? xwedê neke rojekê em nebin ji wan heftê û du firqên misilmanan ku ji rê derketine? Gelo ez çewa dikarim mutmeîn bibim?

  Read More ...
 • Quran mu`cîza pêxemberê xweda yê sellellahu eleyhi we alihi dawî ye. Naxwe hindavên (vechên) îcaza quranê çi ne?

  HINDAVÊN Î`CAZA QURANÊ

  Ji bona î`caza quranê sê hindav hatine beyan kirin: î`caza lefzî û muhtevayî û î`caza ji cîhet anîna wê ve.

  Read More ...
 • MEFHUMÊ ÎMANÊ

  îman çi ye?

  Îman dil dadena herî bilinda însan e bi karên manewî yên ku ji bona însan muqeddes in. însan ji bona wan, amadeye ku eşq û wêr ya xwe nîşan bide. Di quranê de du perên îmanê hene: îlm û e`mel (kirdar) in. îlm bitenê dive ku bi kufrê re jî were cem hev û e`mel jî bitenê, dive ku hevaltîya nîfaqê bike.

  Read More ...
 • ARMANCA XILQETÊ

  PIRS: Armanc ji afirandinê çi ye? Delîlên eqlîyên wê, beyan bikin. Heger armanc tekamûl e, çima Xweda însan kamil neafirand?

  Read More ...
 • DÎN Û BIZORÎ

  PIRS: Mefhumê ayeta kerîm a لا اكراه فى الدّين قد تَبَيّن الرّشدُ مِن الغىِّ..."Di dîn de tu bizorîtî tunîn e û rîya qenc ji rîya neqenc bitemamî veqetîya ye û eşkere bûye. Li anagora tefsîrên cûr be cûr dîyarî bikin.

  Read More ...